מי שיפר את אחד החוקים 3 פעמים כמו שנאמר יורחק ל24 שעות מהפורום